Studio Pi е 3 в 1 проект на арх.Петър Стефанов – архитект, дизайнер и преподавател.

FlexTools plug-in

Направете качествен и количествен скок в 3D моделирането със SketchUp

Комбинация от няколко параметрични интрумента и богата гама от динамични компоненти за SketchUp, които ще ускорят и направят работата и ще я направят много по-прецизна. За повече информация, можете да погледнете този линк: https://www.youtube.com/watch?v=PMxupkP0Tgc 

За закупуване можете да кликнете тук!