Studio Pi е 3 в 1 проект на арх.Петър Стефанов – архитект, дизайнер и преподавател.

Конкурс за адаптация на пристанище Варна-Изток

Име: Конкурс за адаптация на пристанище Варна-Изток

Година: 2018г.

Тип: Обществена – Многофункционална зона

Ниво на разработка: Конкурс

Описание: Конкурсът за адаптация на пристанище Варна-Изток има за цел да изследва възможните посоки на развитие на тази зона. Участват 4 международни екипа и два български.

Конструкция: смесена