Studio Pi е 3 в 1 проект на арх.Петър Стефанов – архитект, дизайнер и преподавател.

Sketchup за архитекти

Курсът “SketchUp за архитекти” има за цел да ви научи как да работите с програмата SketchUp, за да постигнете оптимални резултати в архитектурното проектиране.

10 часа – 4 занятия

“SketchUp за архитекти”
30.05.2022г. – 18.00ч.-20.30ч.
02.06.2022г. – 18.00ч.-20.30ч.
06.06.2022г. – 18.00ч.-20.30ч.
09.06.2022г. – 18.00ч.-20.30ч.

Цена: 300лв.

Курсът “SketchUp за архитекти” има за цел да ви научи как да работите с програмата SketchUp, за да постигнете оптимални резултати в архитектурното проектиране. Чрез серия от лекции, упражнения и домашни задания ще се запознаете със специална методология на работа, която включва: проучване, обемно моделиране и представяне на проект с LayOut в SketchUp. Ще усвоите следните умения:

  • Импортиране на 2D файлове 
  • Импортиране на 3D модели 
  • Моделиране на стени и отвори
  • Покриви 
  • Импортиране на текстури
  • Изчисляване на квадратури и количества
  • Plugin-и за моделиране на комплексна геометрия
  • Plugin-и за чистене на файлове след импортиране
  • Lay Out презентация на арх. проект

Курсът се провежда изцяло онлайн в платформата Google Meet. Всички занятия се записват и клиповете могат да се гледат след това. За всяка лекция се предоставят подробни материали и файлове със задачи за домашна работа.

За курса имате нужда от персонален компютър(лаптоп) и мишка. Ние ви предоставяме безплатен лиценз за Sketchup Pro за времето на курса. Минималните изисквания за програмата можете да намерите тук:  (https://help.sketchup.com/en/sketchup/system-requirements

Курсът завършва с курсова задача и дигитален сертификат за преминаване на нивото „SketchUp за архитекти”.