Studio Pi е 3 в 1 проект на арх.Петър Стефанов – архитект, дизайнер и преподавател.

Sketchup Basic

Курсът “SketchUp Basic” има за цел да ви научи на работа с програмата SketchUp и нейните базови възможности. Чрез серия от лекции, упражнения и домашни задания ще се запознаете с механиката на програмата.

8 часа – 4 занятия

Цена: 200лв

“SketchUp Basic”
16.05.2022г. – 18.00ч.-20.00ч.
19.05.2022г. – 18.00ч.-20.00ч.
23.05.2022г. – 18.00ч.-20.00ч.
26.05.2022г. – 18.00ч.-20.00ч.

Курсът “SketchUp Basic” има за цел да ви научи на работа с програмата SketchUp и нейните базови възможности. Чрез серия от лекции, упражнения и домашни задания ще се запознаете с механиката на програмата.

Ще усвоите следните умения:

  • Инсталиране на програмата
  • Базови toolbars
  • Създаване на 2D геометрия
  • Модификатори
  • Създаване на 3D геометрия
  • Материали и текстури
  • Компоненти и групи
  • Изгледи
  • Слоеве
  • 3D Warehouse

Курсът се провежда изцяло онлайн в платформата Google Meet. Всички занятия се записват и клиповете могат да се гледат след това. За всяка лекция се предоставят подробни материали и файлове със задачи за домашна работа.

За курса имате нужда от персонален компютър(лаптоп) и мишка. Ние ви предоставяме безплатен лиценз за Sketchup Pro за времето на курса . Минималните изисквания за програмата можете да намерите тук: (https://help.sketchup.com/en/sketchup/system-requirements

Курсът завършва с курсова задача и дигитален сертификат за преминаване на нивото „SketchUp Basics”.