Studio Pi е 3 в 1 проект на арх.Петър Стефанов – архитект, дизайнер и преподавател.

Интериорни визуализации с V-Ray за 3DS Max

Курсът “Интериорни визуализации с V-Ray за 3ds Max” има за цел да ви научи как да работите с плъгина V-Ray за 3DS MAX, за да създавате реалистични визуализации(рендери) от проектите си.

24 часа – 8 занятия

Нови дати през септември 2022г.

 

Курсът “Интериорни визуализации с V-Ray за 3ds Max” има за цел да ви научи как да работите с плъгина V-Ray за 3DS MAX, за да създавате реалистични визуализации(рендери) от проектите си. Чрез серия от лекции, упражнения и домашни задания ще се запознаете с начините как да превърнете един 3D модел/AutoCAD/Скица в работен файл за визуализации, композиция на подходящите кадри, настройки на светлини и материали. Ще усвоите следните умения:

 

  • Подготовка на работния файл и папки преди започване на работа.
  • Създаване на сцена по външен 3D модел / AutoCAD чертеж / скица
  • Работа с Chaos Cosmos и други content platforms 
  • V-ray светлини и как да ги използваме за интериорен рендер
  • Разполагане на камери и композиция на кадрите
  • V-ray материали
  • Настройките за рендър за статично изображение или анимация
  • Рендър елементи
  • Постпродукция във V-Ray Frame Buffer

Лектор е Христо Димитров. Той е роден в Добрич преди много време. Около 2002 г. открива света на дигиталните изкуства и бавно преминава към правенето на 3D графики. През 2006 г. решава че е време да бъде нещо повече от 3D любител и започва първата си 3D артист. Работи в различни компании като Intersoft, REDVERTEX, VisualMethod и от 2017 г. в Chaos.

Курсът се провежда изцяло онлайн в платформата Google Meet. Всички занятия се записват и клиповете могат да се гледат след това. За всяка лекция се предоставят подробни материали и файлове със задачи за домашна работа.

За курса имате нужда от персонален компютър(лаптоп) и мишка, както и инсталиран 3DS Max. Ние ви предоставяме безплатен лиценз за V-Ray за времето на курса. Минималните изисквания за програмата можете да намерите тук:  (https://docs.chaos.com/display/VMAX/System+Requirements

Цената на курса е 700 лв. Курсът завършва с курсова задача и дигитален сертификат за преминаване на курса по  “Интериорни визуализации с V-Ray за 3ds Max” одобрен от Chaos.